Die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Hundsheim seit 1876

Unsere Kommandanten seit der Gründung der Feuerwehr im Jahr 1876

GREGLER Josef                               1876 – 1889

SEMLER Josef                                 1889 – 1912

SCHMIDT Franz                             1912 – 1924

HÖFLINGER Martin                       1924 – 1926

REIN Georg                                    1926 – 1929

BUXER Ludwig                               1929 – 1932

WÜRTHNER Alois                          1932 – 1938

BUXER Ludwig                              1938 – 1946

SCHMID Karl                                1946 – 1948

MANN Matthias                           1948 – 1950

WIESINGER Johann                     1950 – 1954

KAMMLANDER Josef                  1954 – 1958

BUXER Ludwig                            1958 – 1959

BUXER Rudolf                             1959 – 1960

STRAKA Leopold                         1960 – 1971

KAMMLANDER Josef                  1971 – 1973

PISCHITZ Vinzenz                      1973 – 1985

SCHMID Herbert                         1985 – 1989

FREISINGER Franz                     1989 – 1997

KAMMLANDER Johannes           1997 – 2011

GRUBER Michael                         2011 – 2012

KALLINKA Martin                       2012 – 2018

GUMPRECHT-ADAM Andreas   seit 6.1.2018